Provozovatel internetového obchodu

Provozovatelem internetového obchodu www.printech.cz je: FOTEX s. r. o., Karpatské náměstí 10A 831 06 Bratislava – městská část Rača
IČO: 52189465, Zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.134667 / B
Kontaktní osoba: Dominik Bartoš
Tel: +421 907 097 156
E-mail: [email protected]

Název a adresa orgánu dozoru nebo dohledu, kterému činnost provozovatele tohoto internetového obchodu podléhá:
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru